Home
Concreet Trainingen
  Trainingen
  Workshop Van Klacht Naar Kans
  Advies
  Coaching
Selectie van opdrachtgevers
Tarieven
Contact

Tarieven

Trainingen:
Het tarief voor de trainingen wordt berekend naar het aantal uitgevoerde dagdelen dat er getraind is.
Een dagdeel is een ochtend, middag of avond.

Per dagdeel wordt Euro 625,00 excl. btw berekend per groep (maximaal 8 personen)

Adviezen:
Voor advisering gelden andere tarieven. Deze worden vastgesteld op basis van opdrachtformulering en worden in een offerte aan u voorgelegd.

Reiskosten:
Vergoeding van reiskosten vindt plaats op basis van gereden kilometers.
Per kilometer wordt Euro 0,28 berekend.